10-architektur-neubau-nachher-2016referenzbild-moser